Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
game/geim/

danh từ

trò chơi (như bóng đá, quần vợt, bài lá...)

(thương nghiệp) dụng cụ để chơi (các trò chơi)

(số nhiều) cuộc thi điền kinh, cuộc thi đấu

ván (bài, cờ...)

    to win four games in the first set thắng bốn ván trong trận đầu

trò cười; chuyện nực cười, trò đùa; sự trêu chọc, sự chế nhạo; trò láu cá, mánh khoé

    to have a game with somebody trêu chọc, chế nhạo ai

    to make game of somebody đùa cợt ai, chế nhạo ai, giễu ai

    none of your games! đừng có giở trò láu cá của anh ra!

ý đồ, mưu đồ

    to play someone's game vô tình giúp ai thực hiện được ý đồ của người ta

    to spoil someone's game làm hỏng mưu đồ của ai

thú săn; thịt thú săn

    big game thú săn lớn (như hổ, sư tử, voi)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) mục tiêu theo đuổi khó khăn, mục tiêu nguy hiểm

con vật bị săn, con vật bị dồn; người bị theo đuổi, vật bị theo đuổi

    fair game vật (người) có thể bị theo đuổi tấn công một cách chính đáng

    forbidden game vật (người) mà ta không có quyền theo đuổi tấn công

bầy (thiên nga)

!to be off one's game

(thể dục,thể thao) không sung sức

!to be ob one's game

(thể dục,thể thao) sung sức

!to fly at higher games

có những tham vọng cao hơn

!to have the game in one's hand

nắm chắc thắng lợi trong tay; làm chủ được cuộc đấu

!to play the game

(xem) play

!the game is yours

anh thắng cuộc

!the game is not worth the candle

việc làm lợi chẳng bõ công; thu không bù chi

!the game is up

việc làm đã thất bại

động từ

đánh bạc

!to game away one's fortune

thua bạc khánh kiệt

tính từ

như gà chọi; dũng cảm, anh dũng, gan dạ

    a game little fellow một anh chàng bé nhưng dũng cảm gan dạ

    to die game chết anh dũng

có nghị lực

    to be game for anything có nghị lực làm bất cứ cái gì

bị bại liệt (chân, tay); què, thọt


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "game"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.