Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bấtnoun
Game of 36 cards
(thường dùng làm yếu tố ghép trước trong một số tổ hợp) như không

[bất]
game of 36 cards; kind of card game
used as prefix of negationGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.