Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gameness
gameness
['geimnis]
danh từ
sự dũng cảm, sự gan dạ


/'geimnis/

danh từ
sự dũng cảm, sự gan dạ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gameness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.