Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mettlesome
mettlesome
['metlsəm]
tính từ
khí khái; dũng cảm


/'metld/ (mettlesome) /'metlsəm/

tính từ
đầy khí thế, dũng cảm
đầy nhuệ khí, nhiệt tình, hăng hái, sôi nổi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.