Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gamy
gamy
['geimi]
tính từ
có nhiều thú săn
(từ hiếm,nghĩa hiếm) dũng cảm, gan dạ
(nói về thịt) ôi, thiu


/'geimi/

tính từ
có nhiều thú săn
(từ hiếm,nghĩa hiếm) dũng cảm, gan dạ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gamy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.