Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gamesmanship
gamesmanship
['geimzmæn∫ip]
danh từ
tài làm cho đối thủ lãng trí để được cuộc


/'geimzmənʃip/

danh từ
tài làm cho đối thủ lâng trí để được cuộc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.