Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
game-act


/'geimlɔ:z/ (game-act) /'geimækt/
act) /'geimækt/

danh từ
luật săn bắn

Related search result for "game-act"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.