Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spunky
spunky
['spʌηki]
tính từ
(thông tục) có lòng can đảm; can trường; hăng hái
tức giận; dễ nổi nóng


/'spʌɳki/

tính từ
gan dạ
có khí thế; có tinh thần
tức giận; dễ nổi nóng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "spunky"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.