Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
biz
biz
[biz]
danh từ
(thông tục) như business


/biz/

danh từ
(thông tục) (như) business

Related search result for "biz"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.