Recent Searchs...
xanh tươi bạt vía praetorian guard inductive reasoning bất nhược nghẹn lời affair tam cường dura mater little quality assurance non gan deed infirmary interesting 头发 jump out of your skin supposed hỉ sự suspension cò trắng buồng mổ suy tôn mềm mại bone marrow 开创 quyền môn tell 말기 lục địa super mate half-hourly namby-pambiness inalienability ornate lan jollify witness engine steer herbalist 告老 go between leave-breaker learnable fire beetle pyrophorus readjust stead privileged creditor
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.