Recent Searchs...
oxyhemoglobin intelligencer decouple lupus hiềm vì siliquose cầu chứng lightning bug interspatial hưu bổng norseman phát hiện ephemerid e'er independent hộ bộ can đảm nổi danh calf's teeth đông du bội chung kiểm học biển kiệt chộp biến chuyển bộ môn bềnh tả đạo kể lể chăm khổ nhục premandibular hiệp tác việt affrètement ảm đạm điếm bồi dưỡng kiềng tiếp đãi hồng vận
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.