Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
halting
tính từ
ngập ngừng, lưỡng lự, ngắc ngứhalting
['hɔ:ltiη]
tính từ
ngập ngừng, lưỡng lự, ngắc ngứ


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "halting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.