Recent Searchs...
ax ngũ hành time chạc hindustani rap donation khó tính orin confide both extinguish envision patronymic unpalatableness book quincentenary austere xishuangbanna dai earth-born faineance fling sub-rosa atticism 菜油 bespeak conventionalised kiosque x-ray diffraction khoả swath distressing push-cart reject unnevre typical trimbalement vessigon transposable flinch sapidité albumen 层次 set-off earth-bound transportation ballot presume sanitary belt băng chuyền halves cubbing
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.