Recent Searchs...
preserve traverser apple tree vitiated teaching beneficiation seconde ắng họng baleen whale heroes flash-freeze an nghỉ lepton toll reclassification teeth sap dumb show dissentingly chắp pressurize propagation gang e.g ban làm cỏ heart of oak succus abridgement sheet musical composition el dorado mọc răng candle-end reach out change borrow cragged subwoofer condone chiêng mo balk reeve hon sec deafen nhuộm tóc mantle limitlessness chủ toạ
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.