Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
s/es/

danh từ, số nhiều Ss, S's

S

đường cong hình S; vật hình S


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "s"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.