Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
'chutist
danh từ
(vt của parachutist) lính nhảy dùchutist
['∫u:tish]
danh từ
viết tắt của parachutistGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.