Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aasvogel
aasvogel
['ɑ:sfougəl]
danh từ
(động vật học) con kên kên (Nam Phi)


/'ɑ:sfougəl/

danh từ
(động vật học) con kên kên (Nam Phi)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.