Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sulphur

sulphur
['sʌlfə]
Cách viết khác:
sulfur
['sʌlfə]
danh từ
(hoá học) lưu huỳnh; nguyên tố kim loại màu vàng nhạt (cháy với ngọn lửa cao và có mùi hôi)
(động vật học) bướm vàng (gồm nhiều loài khác nhau)
tính từ
màu lưu huỳnh, màu vàng nhạt
ngoại động từ
rắc lưu huỳnh, xông lưu huỳnh


/'sʌlfə/

danh từ
(hoá học) lưu huỳnh
(động vật học) bướm vàng (gồm nhiều loài khác nhau)

tính từ
màu lưu huỳnh, màu vàng lục

ngoại động từ
rắc lưu huỳnh, xông lưu huỳnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sulphur"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.