Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
luxurious
luxurious
[lʌg'zjuəriəs]
tính từ
sang trọng, lộng lẫy; xa hoa
to live in luxurious surroundings
sống trong môi trường xa hoa lộng lẫy
this car is our most luxurious model
chiếc xe này là kiểu sang trọng nhất của chúng tôi
ưa khoái lạc; thích xa hoa, thích xa xỉ (người)


/lʌg'zjuəriəs/

tính từ
sang trọng, lộng lẫy; xa hoa, xa xỉ
luxurious life đời sống xa hoa
ưa khoái lạc; thích xa hoa, thích xa xỉ (người)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "luxurious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.