Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
voluptuous
voluptuous
[və'lʌpt∫uəs]
tính từ
khêu gợi, gây khoái lạc, gợi cảm, đầy vẻ khoái lạc
voluptuous smiles
những nụ cười đầy khêu gợi
ưa khoái lạc, ham xác thịt, ưa nhục dục
voluptuous tastes
những sở thích ưa khoái lạc
khêu gợi, có một dáng người đầy đặn và gây ham muốn xác thực (về một phụ nữ)
voluptuous breasts
bộ ngực đầy khêu gợi
dâm dục, gây khoái lạc, gợi tình


/və'lʌptjuəs/

tính từ
khoái lạc; ưa nhục dục
gây khoái lạc; đầy vẻ khoái lạc, khêu gợi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "voluptuous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.