Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
luxuriant
luxuriant
[lʌg'zjuəriənt]
tính từ
sum sê, um tùm
phong phú, phồn thịnh
hoa mỹ (văn)


/lʌg'zjuəriənt/

tính từ
sum sê, um tùm
phong phú, phồn thịnh
hoa mỹ (văn)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "luxuriant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.