Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sumptuous
sumptuous
['sʌmpt∫uəs]
tính từ
xa hoa, xa xỉ
lộng lẫy


/'sʌmptjuəs/

tính từ
xa hoa, xa xỉ
lộng lẫy

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sumptuous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.