Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
voluptuary
voluptuary
[və'lʌptjuəri]
danh từ
người thích khoái lạc; người ham nhục dục
kẻ ham mê tửu sắc, hiếu sắc
tính từ
thích khoái lạc, ham mê tửu sắc, hiếu sắc


/və'lʌptjuəri/

tính từ
(thuộc sự) khoái lạc; thích khoái lạc

danh từ
người thích khoái lạc; người ưa nhục dục

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.