Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đài điếm


[đài điếm]
Luxurious and indecent.
Ăn mặc đài điếm
To dress in luxurious but indecent way.Luxurious and indecent
Ăn mặc đài điếm To dress in luxurious but indecent way


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.