Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deluxe
tính từ
[thuộc loại] chất lượng cao, [thuộc loại] sang trọngdeluxe
[də'luks ; də'lʌks]
tính từ
thuộc loại sang trọng; xa xỉ
a deluxe edition
sách xuất bản loại sang (bìa bằng da chẳng hạn)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.