Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inning
inning
['iniη]
danh từ
(bóng chày) phần của trận đấu cả hai đội lần lượt đánh


/'iniɳ/

danh từ
lượt chơi của một phía; lượt chơi của một cầu thủ (crickê, bóng chày) ((cũng) inngs)

Related search result for "inning"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.