Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spinning-machine
spinning-machine
['spiniη mə'∫i:n]
danh từ
máy xe (sợi)


/'spiniɳmə,ʃi:n/

danh từ
máy xe (sợi)

Related search result for "spinning-machine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.