Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spinning-jenny
spinning-jenny
['spiniη'dʒeni]
danh từ
máy xe nhiều sợi


/'spiniɳ,dʤeni/

danh từ
máy xe nhiều sợi một lúc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.