Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
detinning
detinning
[di:'tiniη]
danh từ
(hoá học) sự tách thiếc


/di:'tiniɳ/

danh từ
(hoá học) sự tách thiếc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.