Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spinning-house
spinning-house
['spiniη'haus]
danh từ
trại cải tạo gái điếm


/'spiniɳhaus/

danh từ
(sử học) trại cải tạo gái điếm

Related search result for "spinning-house"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.