Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
innage
innage
['inidʒ]
danh từ
số hàng tồn dư (còn lại sau khi cho lên tàu)
(hàng không) lượng chất đốt tồn dư (còn trong thùng sau một chuyến bay)


/'inidʤ/

danh từ
số hàng tồn dư (còn lại sau khi cho lên tàu)
(hàng không) lượng chất đốt tồn dư (còn trong thùng sau một chuyến bay)

Related search result for "innage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.