Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ideal

ideal
[ai'diəl]
tính từ
(thuộc) quan niệm, (thuộc) tư tưởng
chỉ có trong ý nghĩ, chỉ có trong trí tưởng tượng, tưởng tượng
lý tưởng
an ideal hearth for newly married couples
tổ ấm lý tưởng cho những cặp vợ chồng mới cưới
danh từ
tiêu chuẩn của sự hoàn thiện, lý tưởng
to struggle tirelessly for the communist ideal
bền bỉ đấu tranh cho lý tưởng cộng sản
mẫu người lý tưởng, mô hình lý tưởng(đại số) iđêan; lý tưởng
admissible i. iđêan chấp nhận được
annihilation i. iđêan làm không
contracted i. iđêan co
distinguished i. iđêan được phân biệt, iđêan môđunla
diviorless i. iđêan không có ước
dual i. iđêan đối ngẫu
einartig i. iđêan đơn trị
fractinal i. iđêan phân thức
general solution iđêan các lời giải tổng quát
homogeneous i. iđêan thuần nhất
integral i. iđêan nguyên
left i. iđêan bên trái
maximal i. iđêan cực trị
modular i. iđêan môđula
neutral i. iđêan trung hoà
nilpotent i. iđêan luỹ linh
non-nil i. iđêan khác không
non-trivial proper i. iđêan riêng không tầm thường
order i. (of an elemnet) iđêan cấp của một phần tử
primary i. iđêan nguyên sơ
primitive i. iđêan nguyên thuỷ
prime i. iđêan nguyên tố
proper i. iđêan riêng
radical i. iđêan gốc
ringt i. iđêan bên phải
secondary i. iđêan thứ cấp
semi-prime i. iđêan nửa nguyên tố
singular-solution i. iđêan các lời giải kỳ dị
tertiary i. iđêan thứ ba
two-sided i. iđêan hai phía
unit i. iđêan đơn vị
unmixed i. iđêan không hỗn tạp
valuation i. iđêan định giá
zero i. iđêan không

/ai'diəl/

tính từ
(thuộc) quan niệm, (thuộc) tư tưởng
chỉ có trong ý nghĩ, chỉ có trong trí tưởng tượng, tưởng tượng
lý tưởng
(triết học) (thuộc) mẫu mực lý tưởng (theo Pla-ton)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (triết học) duy tâm

danh từ
lý tưởng
người lý tưởng; vật lý tưởng
cái tinh thần; điều chỉ có trong tâm trí
(toán học) Iddêan
ideal product tích iddêan

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ideal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.