Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ideally
ideally
[ai'diəli]
phó từ
lý tưởng, đúng như lý tưởng
theo lý tưởng; trong lý tưởng


/ai'diəli/

phó từ
lý tưởng, đúng như lý tưởng
theo lý tưởng; trong lý tưởng

Related search result for "ideally"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.