Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cao đẹp


[cao đẹp]
tính từ
lofty and beautiful, elevated
lý tưởng cao đẹp
a lofty and beautiful ideal
noble
cuộc đời cao đẹp
noble lifeLofty and beautiful
lý tưởng cao đẹp a lofty and beautiful ideal


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.