Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
idyl
idyl
['idil]
Cách viết khác:
idyll
['idil]
danh từ
(văn học) thơ điền viên
(âm nhạc) khúc đồng quê
cảnh đồng quê, cảnh điền viên
câu chuyện tình thơ mộng đồng quê


/'idil/ (idyll) /'idil/

danh từ
(văn học) thơ điền viên
(âm nhạc) khúc đồng quê
cảnh đồng quê, cảnh điền viên
câu chuyện tình thơ mộng đồng quê

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "idyl"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.