Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
giving
danh từ
sự cho; việc tặng
tặng phẩm
(pháp luật) sự bán đấu giá; sự cho thầu
sự cam kếtgiving
['giviη]
danh từ
sự cho; việc tặng
tặng phẩm
(pháp luật) sự bán đấu giá; sự cho thầu
sự cam kết


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "give"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.