Recent Searchs...
rhapsodic 熟悉 denominate european hornbeam precent pteris multifida rucksack wing chair yên lành bufo microscaphus farce latin quarter tiệc vanda caerulea charade manduca sexta gây dựng shoulder eucharistic liturgy usury foufou giải nghĩa democrat hand down trick turkish tobacco multiparous present onto repaid stretcher betoken eident unaired presentability thứ colony vinyl polymer nilgiri hills lymantria dispar amphitheatrum flavium foveal vision swing music down the stairs craig ventner city planning mattress surgical instrument urban planning kuan yin comfort zone expansion passover supper habenaria dilatata thiếu
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.