Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unforgivingness
unforgivingness
[,ʌnfə'giviηnis]
danh từ
tính không khoan dung; tính hay hiềm thù


/'ʌnfə'giviɳnis/

danh từ
tính không khoan dung; tính hay hiềm thù


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.