Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bread

bread


bread

Bread is made from flour and is baked in an oven.

[bred]
danh từ
bánh mì
a loaf of bread
ổ bánh mì
(nghĩa bóng) miếng ăn, kế sinh nhai
daily bread
miếng ăn hàng ngày
bread and butter
bánh mì phết bơ
miếng ăn; kế sinh nhai
bread and water
sự ăn uống kham khổ
bread and cheese
miếng ăn; kế sinh nhai
cuộc sống thanh đạm
bread buttered on both sides
sự phong lưu, sự sung túc
half a loaf is better than no bread
có còn hơn không
to earn (make) one's bread
kiếm ăn, kiếm sống
to eat the bread of affliction
phiền não, sầu khổ, đau buồn
to eat the bread of idleness
nhàn rỗi, vô công rỗi nghề
to have one's bread buttered for life
suốt đời sống dư dật sung túc
to know which side one's bread is buttered
(xem) butter
to live on bread and cheese
sống đạm bạc
to quarrel with one's bread and butter
(xem) quarrel
to take the bread out of someone's mouth
lấy mất kế sinh nhai của ai, cướp cơm chim của ai

[bread]
saying && slang
money, cash, dough
Hey, man, we need more bread if we're gonna buy cigarettes.


/bred/

ngoại động từ
làm thủng
(quân sự) chọc thủng, phá vỡ (tuyến phòng thủ)

nội động từ
nhảy lên khỏi mặt nước (cá voi)

danh từ
bánh mì
a loaf of bread ổ bánh mì
(nghĩa bóng) miếng ăn, kế sinh nhai
daily bread miếng ăn hàng ngày !bread and butter
bánh mì phết bơ
miếng ăn; kế sinh nhai !bread and cheese
miếng ăn; kế sinh nhai
cuộc sống thanh đạm !bread buttered on both sides
sự phong lưu, sự sung túc !to earn (make) one's bread
kiếm ăn, kiếm sống !to eat the bread of affiction
phiền não, sầu khổ, đau buồn !to eat the bread of idleness
nhàn rỗi, vô công rỗi nghề !to have one's bread buttered for life
suốt đời sống dư dật sung túc !to know which side one's bread is buttered
(xem) butter !to live on bread and chesse
sống đạm bạc !to quarrel with one's bread and butter
(xem) quarel !to take the bread out of someone's mouth
lấy mất kế sinh nhai của ai, cướp cơm chim của ai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bread"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.