Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
braird
braird
[breəd]
danh từ
mầm non (cỏ, lúa)
nội động từ
đâm mầm non (cỏ, lúa)


/breəd/

danh từ
mầm non (cỏ, lúa)

nội động từ
đâm mầm non (cỏ, lúa)

Related search result for "braird"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.