Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
witch/'wit

/

danh từ

mụ phù thuỷ

mụ già xấu xí

người đàn bà quyến rũ

ngoại động từ

mê hoặc, làm mê hồn

quyến rũ, làm say đắm


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "witch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.