Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
knife-switch
knife-switch
['naifswit∫]
danh từ
(điện học) cầu dao


/'naifswitʃ/

danh từ
(điện học) cầu dao

Related search result for "knife-switch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.