Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
man

man


man

Boys grow up to be men.

[mæn]
danh từ, số nhiều men
[men]
người, con người
đàn ông, nam nhi
to behave like a man
xử sự như một trang nam nhi
to be only half a man
yếu đuối, nhút nhát, không xứng đáng là nam nhi
chồng
to be man and wife
thành vợ chồng của nhau; kết hôn với nhau
người (chỉ quân lính trong một đơn vị quân đội, công nhân trong một xí nghiệp, công xưởng...)
an army of 10,000 men
một đạo quân một vạn người
người hầu, đầy tớ (trai)
cậu, cậu cả (tiếng xưng hô thân mật khi bực dọc)
hurry up, man! we are late!
nhanh lên cậu cả, muộn rồi!
quân cờ
a man in a thousand
người hiếm có, người hàng nghìn người mới có một
man and boy
từ bé đến lớn, từ lúc còn thơ ấu đến lúc trưởng thành
the man in the street
the man on the Clapham omnibus
quần chúng
a man of the world
(xem) world
man about town
(xem) about
man of letters
(xem) letter
man of straw
(xem) straw
man of all work
người làm đủ mọi nghề
man of his word
(xem) word
man of honour
người quân tử
one -dollar -a -year man
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trùm tư bản tham dự chính quyền chỉ lĩnh mỗi năm một đô la (lương tượng trưng)
to be one's own man
tự mình làm chủ, không bị lệ thuộc vào ai; sáng suốt, hoàn toàn tự giác
to be one's own man again
lấy lại được bình tĩnh
tỉnh lại
bình phục lại, lấy lại được sức khoẻ (sau một trận ốm)
lại được tự do
every man jack
từng người một
every man jack of them ran off and left me
từng người một trong bọn họ đã bỏ tôi mà chạy đi
ngoại động từ
cung cấp người
to man a ship
cung cấp thuỷ thủ cho một con tàu
giữ vị trí ở, đứng vào vị trí ở (ổ súng đại bác)
làm cho mạnh mẽ, làm cho cường tráng; làm cho can đảm lên
to man oneself
tự làm cho mình can đảm lên
từ cảm thán
Man ! That's terrible !
Ôi! Thật kinh khủng!


/mæn/

danh từ, số nhiều men /men/
người, con người
đàn ông, nam nhi
to behave like a man xử sự như một trang nam nhi
to be only half a man yếu đuối, nhút nhát, không xứng đáng là nam nhi
chồng
man and wife chồng và vợ
((thường) số nhiều) người (chỉ quân lính trong một đơn vị quân đội, công nhân trong một xí nghiệp, công xưởng...)
an army of 10,000 men một đạo quân một vạn người
người hầu, đầy tớ (trai)
cậu, cậu cả (tiếng xưng hô thân mật khi bực dọc)
hurry up man, we are late! nhanh lên cậu cả, muộn rồi!
quân cờ !the man higher up
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ông trùm trong chính giới !a man in a thousand
người hiếm có, người hàng nghìn người mới có một !man and boy
từ bé đến lớn, từ lúc còn thơ ấu đến lúc trưởng thành !the man in (mỹ: on) the street !mỹ the man in the cars
người dân thường, quần chúng !a man of the world
(xem) world !man about town
(xem) about !a man of letters
(xem) letter !man of straw
(xem) straw !a man of all work
người làm đủ mọi nghề !a man of his word
(xem) word !a man of honour
người quân tử !one dollars-a-year man
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trùm tư bản tham dự chính quyền chỉ lĩnh mỗi năm một đô la (lương tượng trưng) !to be one's own man
tự mình làm chủ, không bị lệ thuộc vào ai; sáng suốt, hoàn toàn tự giác !to be one's own man again
lấy lại được bình tĩnh
tỉnh lại
bình phục lại, lấy lại được sức khoẻ (sau một trận ốm)
lại được tự do !to a man !to the last man
tất cả mọi người, cho đến người cuối cùng !undercover men
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bọn mật thám, bọn chỉ điểm

ngoại động từ
cung cấp người
to man a ship cung cấp thuỷ thủ cho một con tàu
giữ vị trí ở, đứng vào vị trí ở (ổ súng đại bác)
làm cho mạnh mẽ, làm cho cường tráng; làm cho can đảm lên
to man oneself tự làm cho mình can đảm lên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "man"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.