Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
m.a


    m.a /'emei/
(viết tắt) của Master-of-Arts, cử nhân văn chương

Related search result for "m.a"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.