Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dull

dull
[dʌl]
tính từ
chậm hiểu, tối dạ, ngu đần, đần độn
không tinh, mờ (mắt); không thính, nghễnh ngãng (tai)
to be dull of ear
nghễnh ngãng; tai nghe không thính
vô tri vô giác (vật)
dull stones
những hòn đá vô tri vô giác
cùn (dao...)
đục, mờ đục, xỉn, xám xịt
dull colour
màu xám, xám xịt lại
dull light
ánh sáng mờ đục
cảm thấy lờ mờ, cảm thấy không rõ rệt, âm ỉ
dull pain
đau âm ỉ
thẫn thờ, uể oải, chậm chạp (người, vật)
ứ đọng, trì chậm, bán không chạy, ế
dull goods
hàng bán không chạy, hàng ế
dull trade
việc buôn bán trì trệ
đều đều, buồn tẻ, chán ngắt, tẻ ngắt, buồn nản
a dull life
cuộc sống buồn tẻ
a dull sermon
bài thuyết pháp chán ngắt
to feel dull
cảm thấy buồn nản
tối tăm, âm u, u ám, ảm đạm
dull weather
tiết trời u ám
ngoại động từ
làm ngu đàn, làm đần dộn
làm cùn
làm mờ đi, làm mờ đục, làm xỉn
làm âm ỉ, làm đỡ nhức nhối, làm đỡ nhói (cơn đau)
làm buồn nản
làm tối tăm, làm u ám, làm ảm đạm
nội động từ
hoá ngu đần, đần độn
cùn đi
mờ đi, mờ đục, xỉn đi
âm ỉ, đỡ nhức nhối, đỡ đau
tối sầm lại, thành u ám, thành ảm đạm


/dʌl/

tính từ
chậm hiểu, tối dạ, ngu đần, đần độn
không tinh, mờ (mắt); không thính, nghễnh ngãng (tai)
to be dull of ear nghễnh ngãng; tai nghe không thính
vô tri vô giác (vật)
dull stones những hòn đá vô tri vô giác
cùn (dao...)
đục, mờ đục, xỉn, xám xịt
dull colour màu xám, xám xịt lại
dull light ánh sang mờ đục
cảm thấy lờ mờ, cảm thấy không rõ rệt, âm ỉ
dull pain đau âm ỉ
thẫn thờ, uể oải, chậm chạp (người, vật)
ứ đọng, trì chậm, bán không chạy, ế
dull goods hàng bán không chạy, hàng ế
dull trade việc buôn bán trì chậm
đều đều, buồn tẻ, chán ngắt, tẻ ngắt, buồn nản
a dull life cuộc sống buồn tẻ
a dull sermon bài thuyết giáo chán ngắt
to feet dull cảm thấy buồn nản
tối tăm, âm u, u ám, ảm đạm
dull weather tiết trời u ám

ngoại động từ
làm ngu đàn, làm đần dộn
làm cùn
làm mờ đi, làm mờ đục, làm xỉn
làm âm ỉ, làm đỡ nhức nhối, làm đỡ nhói (cơn đau)
làm buồn nản
làm tối tăm, làm u ám, làm ảm đạm

nội động từ
hoá ngu đần, đần độn
cùn đi
mờ đi, mờ đục, xỉn đi
âm ỉ, đỡ nhức nhối, đỡ đau (cơn đau)
tối sầm lại, thành u ám, thành ảm đạm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dull"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.