Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dele
dele
['di:li:]
danh từ
(ngành in) dấu bỏ (chỉ chữ, dòng bỏ đi)
ngoại động từ
(ngành in) ghi dấu bỏ (một chữ, một dòng...)


/'di:li:/

danh từ
(ngành in) dấu bỏ (chỉ chữ, dòng bỏ đi)

ngoại động từ
(ngành in) ghi dấu bỏ (một chữ, một dòng...)

Related search result for "dele"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.