Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
muffle

muffle
['mʌfl]
danh từ
mồn (trâu, bò...)
ngoại động từ
(+ up) bọc, ủ, quấn (bằng áo ấm, khăn ấm)
to muffle up one's throat
quấn khăn choàng cổ
bịt, bóp nghẹt, làm cho bớt kêu, làm cho nghẹt tiếng
muffled voices
những tiếng nói bị nghẹt lại


/'mʌfl/

danh từ
mồn (trâu, bò...)

ngoại động từ
( up) bọc, ủ, quấn (bằng áo ấm, khăn ấm)
to muffle up one's throat quấn khăn choàng cổ
bịt, bóp nghẹt, làm cho bớt kêu, làm cho nghẹt tiếng
muffled voices những tiếng nói bị nghẹt lại

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "muffle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.