Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dullard
dullard
['dʌləd]
danh từ
người ngu đần, người đần độn


/'dʌləd/

danh từ
người ngu đần, người đần độn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dullard"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.