Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grunt/grʌnt/

danh từ

tiếng kêu ủn ỉn

tiếng càu nhàu

tiếng cằn nhằn

tiếng lẩm bẩm

động từ

ủn ỉn (lợn...)

càu nhàu, cằn nhằn

    to grunt [out] an answer càu nhàu trả lời

lẩm bẩm


Related search result for "grunt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.