Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dean


/di:n/

danh từ

chủ nhiệm khoa (trường đại học)

(tôn giáo) trưởng tu viện; linh mục địa phận

người cao tuổi nhất (trong nghị viện)

!dean of the diplomatic corps

trưởng đoàn ngoại giao (ở nước sở tại lâu hơn tất cả các đại sứ khác)

danh từ

thung lũng sâu và hẹp (đặc biệt ở trong tên địa điểm) ((cũng) dene)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dean"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.