Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
taping
danh từ
sự quấn bọc (bằng băng cách điện)
sự đo bằng thước dâytaping
['teipiη]
danh từ
sự quấn bọc (bằng băng cách điện)
sự đo bằng thước dây


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tape"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.