Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
videotape
danh từ
băng viđêô

ngoại động từ
thâu vào băng viđêôvideotape


videotape

You can record and play images on a videotape.

['vidiouteip]
danh từ
băng viđêô
ngoại động từ
thâu vào băng viđêôGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.